Forma e regjistrimit të organizatave (Shqip)

I. INFORMACION PËR ORGANIZATËN

Emri i OJF

Viti i fillimit të aktivitetit

Forma e Organizimit
 Shoqatë Fondacion Qendër Ndërmarrje sociale

Misioni

(ju lutemi formulojeni misionin me fjalë, siç e përdorni në materialet tuaja promocionale ose siç e keni të përcaktuar në dokumentin e regjistrimit.)

Fushat e veprimtarisë së organizatës tuaj
(zgjidhni të gjitha opsionet që i përshtaten veprimtarisë tuaj)
 Arsimi dhe Edukimi Arti / Kultura Bashkim profesionistësh (Org. e juristëve, financierëve, gjyqtarëve, ndërtuesve etj.) Çështjet sociale Media Mjedisi Qeverisja e mirë Shëndeti Të drejtat e njeriut Zgjedhjet Drejtësia dhe ligjiTjeter:

Nga fushat e përzgjedhura më sipër shkruani atë që mbizotëron në veprimtarinë tuaj

Emri i Drejtorit Ekzekutiv

Mbulimi Gjeografik
Ju lutemi vendosni emrin e qyteteve ku shtrihet aktiviteti juaj ose shkruani Kombëtar në rast se keni aktivitet në të gjithë vendin.

Adresa e zyrës

(Ju lutemi vendosni adresën sa më saktësisht pasi në platformën online do të përcaktohet edhe vendndodhja në hartë e organizatës suaj.)

Numri i Telefonit

Numri i Faksit

E-Mail

Adresa WWW

Facebook

Linkedin

Vendos logon e organizates, madhesia 100px x 100px

Fusha e shërbimeve që ofron organizata juaj
(zgjidhni të gjitha opsionet që i përshtaten veprimtarisë tuaj)
 Trainim Kurse kualifikimi / Trainim profesional Kërkim / Studim Ndërmjetësim dhe zgjidhje konflikti Këshillim karriere dhe shërbim punësimi Lehtësim procesesh
Sherbime Sociale
 Shërbim Ligjor Qëndër ditore Qëndër rezidenciale Terapi dhe këshillim psikologjik Shërbime dhe këshillim shëndetësor Shërbime të Tjera:

Grupi i Targetuar
 Anëtarët Biznesi Fëmijët Gratë Publiku Minoritetet Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike) Komuniteti LGBT Të moshuarit Të rinjtë Administrata qendrore Administrata vendoreTjeter:

II. INFORMACION PER PROJEKTET

Projekte në implementim
(listoni deri në dy më të rëndësishmet):

Projekti 1

Titulli

Donatori

Kohëzgjatja

Qëllimi

Zona e Targetuar

Grupi i Targetuar
 Anëtarët Biznesi Fëmijët Gratë Publiku Minoritetet Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike) Komuniteti LGBT Të moshuarit Të rinjtë Administrata qendrore Administrata vendoreTjeter:

Shërbimi i Ofruar
 Trainim Kurse kualifikimi / Trainim profesional Kërkim / Studim Ndërmjetësim dhe zgjidhje konflikti Këshillim karriere dhe shërbim punësimi Lehtësim procesesh Shërbim Ligjor Qëndër ditore Qëndër rezidenciale Terapi dhe këshillim psikologjik Shërbime dhe këshillim shëndetësorShërbime të tjera:

 Kërkohen Vullnetarë

***

Projekti 2

Titulli

Donatori

Kohëzgjatja

Qëllimi

Zona e Targetuar

Grupi i Targetuar
 Anëtarët Biznesi Fëmijët Gratë Publiku Minoritetet Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike) Komuniteti LGBT Të moshuarit Të rinjtë Administrata qendrore Administrata vendoreTjeter:

Shërbimi i Ofruar
 Trainim Kurse kualifikimi / Trainim profesional Kërkim / Studim Ndërmjetësim dhe zgjidhje konflikti Këshillim karriere dhe shërbim punësimi Lehtësim procesesh Shërbim Ligjor Qëndër ditore Qëndër rezidenciale Terapi dhe këshillim psikologjik Shërbime dhe këshillim shëndetësorSherbime te tjera:

 Kërkohen Vullnetarë

Projekte të përfunduara, të realizuara në tre vitet e fundit
(listoni deri në dy më të rëndësishmet):

Projekti 1

Titulli

Donatori

Kohëzgjatja

Qëllimi

Zona e Targetuar

Grupi i Targetuar
 Anëtarët Biznesi Fëmijët Gratë Publiku Minoritetet Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike) Komuniteti LGBT Të moshuarit Të rinjtë Administrata qendrore Administrata vendoreTjeter:

Shërbimi i Ofruar
 Trainim Kurse kualifikimi / Trainim profesional Kërkim / Studim Ndërmjetësim dhe zgjidhje konflikti Këshillim karriere dhe shërbim punësimi Lehtësim procesesh Shërbim Ligjor Qëndër ditore Qëndër rezidenciale Terapi dhe këshillim psikologjik Shërbime dhe këshillim shëndetësorSherbime te Tjera:

***

Projekti 2

Titulli

Donatori

Kohëzgjatja

Qëllimi

Zona e Targetuar

Grupi i Targetuar
 Anëtarët Biznesi Fëmijët Gratë Publiku Minoritetet Personat me nevoja të veçanta (fizike dhe psikologjike) Komuniteti LGBT Të moshuarit Të rinjtë Administrata qendrore Administrata vendoreTjeter:

Shërbimi i Ofruar
 Trainim Kurse kualifikimi / Trainim profesional Kërkim / Studim Ndërmjetësim dhe zgjidhje konflikti Këshillim karriere dhe shërbim punësimi Lehtësim procesesh Shërbim Ligjor Qëndër ditore Qëndër rezidenciale Terapi dhe këshillim psikologjik Shërbime dhe këshillim shëndetësorShërbime të tjera: