PARTNERËT SHQIPËRI SHPALL KONKURSIN “ÇMIMI I FILANTROPISË 2017” Partnerët Shqipëri shpall të hapur konkursin Cmimi Filantropisë 2017! Çmimi i Filantropisë është një aktivitet i përvitshëm që... Më shumë

Thirrje për Projekt Propozime Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim shpall Thirrjen për Projekt Propozime, në kuadër të skemës së granteve të projektit “C.A.U.S.E. – Përdorimi i Pronave të Konfiskuara për Sipërmarrje Sociale”. Ky projekt... Më shumë

Shfletoni edicionin më të fundit të gazetës së Partnerëve Shqipëri “Për një shoqëri më të zhvilluar”, ku mund të njheni me disa nga aktivitetet dhe nismat tona më të... Më shumë

Në kuadër të “Festivalit të Solidaritetit”, një seri aktivitetesh për shprehjen e mbështetjes dhe solidarizimit shoqëror për kauza të ndryshme, Partnerët Shqipëri në bashkëpunim... Më shumë

Librat, lodrat dhe veshjet e mbledhura përmes nismës së Partnerëve Shqipëri “Bëj një fëmijë të lumtur”, iu dhuruan fëmijëve të Fshatit SOS dhe fëmijëve me aftësi ndryshe që frekuentojnë Qendrën Ditore “Qendrojmë së Bashku”. Kjo nismë ishte një nga... Më shumë

Partnerët Shqipëri zhvilloi të premten, në datën 16 qershor 2017, një Diskutim mbi Solidaritetin, ku përfaqësues të shoqërisë civile, medias, biznesit dhe sektorit publik, ndanë eksperiencën dhe perspektivën e tyre mbi solidaritetin. Diskutimi u pasua nga “Ekspozita mbi... Më shumë

Ka një shumëllojshmëri perspektivash, modelesh dhe qasjesh që përdoren në planifikimin strategjik. Mënyra se si një plan strategjik zhvillohet, varet nga natyra, kultura dhe kompleksiteti i mjedisit në të cilin vepron organizata. Qëllimi i... Më shumë

Partnerët Shqipëri organizuan në datat 25-26 maj 2017 në... Më shumë

Në kuadër të punës së saj për fuqizimin e kapaciteteve të sektorit jo-fitimprurës, Partnerët Shqipëri fton organizatat e shoqërisë civile të aplikojnë në programin e saj më të ri që synon të kontribuojë në qëndrueshmërinë financiare të tyre përmes identifikimit... Më shumë

Akademia e OJF-ve vjen për të tretin vit radhazi, si një program i konsoliduar i cili ofron mundësi edukimi dhe zhvillimi për drejtues të OJF-ve në të gjithë vendin, nëpërmjet metodave më bashkëkohore të të mësuarit dhe përvojave shumëdimensionale të shkëmbimit të... Më shumë