Lexoni gazetën tremujore të Partnerëve Shqipëri, edicioni 57

Për një Shoqëri më të Zhvilluar”është një gazetë informative që Partnerët Shqipëri publikon një herë në tre muaj. Gazeta pasqyron jo vetëm arritjet, programet dhe aktivitetet e PSh por u shërben edhe institucioneve të tjera me të cilat Qendra bashkëpunon, për të dhënë njoftime me interes për publikun.

Këtu mund të shletoni edicionin më të fundit  të gazetës sonë, shtator 2015.