VËSHTRIM MBI #FILANTROPINË, BULETIN 3MUJOR

Vështrim mbi #Filantropinë është buletin 3 mujor me lajme dhe fakte mbi aktivitetin filantropik në Shqipëri e më gjerë.

Si pjesë e punës së saj për të promovuar filantropinë, që prej vitit 2015 Partnerët Shqipëri kryen monitorimin e përditshëm të këtij aktiviteti, duke u fokusuar në çështjet e mbështetura, natyrën dhe vlerat e dhurimit, mbulimin gjeografik dhe natyrën e donatorëve dhe përfituesve.

Klikoni këtu për të lexuar edicionin e parë të buletinit, tetor 2017