Ringjallja

You are here Home  > Arsimi dhe Edukimi >  Ringjallja
Item image

  VITI I FILLIMIT TE AKTIVITETIT:
  1996

  FORMA E ORGANIZIMIT:
  Shoqatë

  EMRI I DREJTORIT EKZEKUTIV:
  Llazi Kërxhalli

  MISIONI:
  Është krijuar si domosdoshmëri për të ringjallur Traditën Pogradecare në të gjitha Disiplinat sportive, njëkohësisht për të rikujtuar të gjithë emrat prestigjiozë që ka patur ndër vite, që nga krijimi i tij, në vitin 1915.

  MBULIMI GJEOGRAFIK:
  Pogradec, mbarë Kombëtar

  FUSHAT E VEPRIMTARISE:
  Arsimi dhe Edukimi

  SHERBIMET:

  GRUPI I TARGETUAR:
  Anëtarët, Fëmijët, Publiku, Të rinjtë


  TITULLI I PROJEKTIT:
  Projekt për rikonstruksionin e palestrës së Shkollës “Gjok Shqiptari"


  DONATORI:

  Korpusi i Paqes Pogradec

  KOHEZGJATJA:
  Një vit

  QELLIMI:
  Rikonstruksion dhe rinovim i palestres se shkolles 8 vjeçare ”Gjok Shqiptari”.

  ZONA E TARGETUAR:
  Pogradec

  GRUPI I TARGETUAR:
  Anëtarët, Fëmijët, Publiku

  SHERBIMI I OFRUAR:
  Lehtësim procesesh, Qëndër ditore

  KERKOHEN VULLNETARE:

  TITULLI I PROJEKTIT:
  Java Sportive ne Pogradec


  DONATORI:

  F.SH.SH.C. (Fondacioni Shqiptar i Shoqerise Civile)

  KOHEZGJATJA:
  Një javë

  QELLIMI:
  Sensibilizim i qytetareve, sidomos i te rinjve per tu mare me sport dhe vlerat e tij ne jeten e perditshme. Kalimin e kohes se lire sa me te kulturuar.

  ZONA E TARGETUAR:
  Pogradec

  GRUPI I TARGETUAR:
  Anëtarët, Fëmijët, Gratë, Publiku, Minoritetet, Të moshuarit, Të rinjtë

  SHERBIMI I OFRUAR:
  Trainim

  KERKOHEN VULLNETARE:


  TITULLI I PROJEKTIT:
  Ditet olimpike verore


  DONATORI:

  Shoqata Ringjallja, Bashkia Pogradec, KOKSH(Komiteti Olimpik Kombetar Shqiptar)

  KOHEZGJATJA:
  Cdo vite

  QELLIMI:
  Pjesemarja e te gjitha target grupeve ne larmi te sporteve breg-liqenore, ne shkalle nderkufitare ( Pogradec-Oher -Struge).

  ZONA E TARGETUAR:
  Pogradec, Oher, Struge

  GRUPI I TARGETUAR:
  Anëtarët, Fëmijët, Publiku, Të rinjtë, Administrata vendore

  SHERBIMI I OFRUAR:
  Trainim

  TITULLI I PROJEKTIT:


  DONATORI:

  KOHEZGJATJA:

  QELLIMI:

  ZONA E TARGETUAR:

  GRUPI I TARGETUAR:

  SHERBIMI I OFRUAR:


  Nuk ka te reja per momentin!  Detajet e Kontaktit

  Adresa:
  Bashkia Pogradec. Kati. 4, Pogradec, Shqiperi
  Telefon:
  355 69 23 58 100
  llazi_kerxhalli@yahoo.com
  Facebook:
  https://www.facebook.com/llazi.kerxhalli